Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

 

 

Э М И Т Е Н Т Н И Н Г   Н О М И

 

Тўлиқ: «Neft va gaz quduqlarini sinash» акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: «NGQS» АЖ
Биржа тикерининг номи:*
 

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери: Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй
Почта манзили: 180800, Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй
Электрон почта манзили: ngqs.uz@mail.ru
Расмий веб-сайти: ngqs.uz
 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 30.06.2020 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 30.06.2020 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Жамият маъмурий биноси
Умумий йиғилиш кворуми: 74,40 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1 Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
2 Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
3 Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича  хисоботини ва 2019 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш. 0,71 14700 99,29 2041700 0 0
4 Жамият Директорининг 2019 йил якунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш. 0,71 14700 99,29 2041700 0 0
5 2019 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
6 2019 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботини  тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
7 Жамиятда 2019 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботини тасдиқлаш. 100  

2056400

0 0 0 0
8 Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини  тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
9 «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида» ги ва «Кузатув кенгаши тўғрисида» ги Низомларини тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
10 Жамият Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
11 Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 2015 йил учун 5137626 сўм ва 2016 йил учун 2443151 сўм дивидендлардан бўлган қарздорликларни жамият ихтиёрида қолдиришни тасдиқлаш 99,94 2055200 0 0 0,06 1200
12 2019 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботини тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
13 2019 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимотини тасдиқлаш. 100 2056400 0 0 0 0
14 2020 йилда Ташқи аудитор хизмати юзасидан  МЧЖ шаклидаги “Audit-Hisob markazi” аудиторлик ташкилотининг тижорат таклифини тасдиқлаш ва унга тўланадиган энг кўп хақ миқдорини 10 млн.сум қилиб белгилашни тасдиқлаш. 0,71 14700 99,29 2041700 0 0
15 Жамият тасарруфидаги «Сув қудуқларини бурғулаш бўйича сервис хизмати», «Қудуқларини мустахкамлаш бўйича сервис хизмати» ва «Бурғулаш ва цемент қоришмалари бўйича сервис хизмати» ни Косон шахри худудидаги Ишлаб чиқаришни таъминлаш базасига кўчириб келишни тасдиқлаш 0,58 11900 99,37 2043600 0,05 900
16 Жамият Директори билан тузилган мехнат шартномасини бир йилга узайтиришни тасдиқлаш. 0,71 14700 99,29 2041700 0 0
18 Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.            
  Ёкубов Ахрор Абдухоликович 99,87 2053800 0,13 2600 0 0
  Тугизбаев Аъзам Абдурайимович 99,87 2053800 0 0 0,13 2600
  Хидиров Бобир Тимирович

 

100 2056400 0 0 0 0
 

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1 Саноқ комиссиясининг шахсий таркибига Ғ.Санаев, Ў.Болтаев ва И.Нормуродовлар  тасдиқлансин.
2 Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини, кун тартибидаги 1-2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ва 18 масалалар бўйича 3-5 дақиқадан, хамда 3-4 масалалар бўйича 10-15 дақиқадан ва кун тартибидаги масалалар юзасидан савол-жавоблар учун 10-15 дақиқа қилиб белгилаш тасдиқлансин.
3 Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича  хисоботи ва 2019 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш масаласи қониқарсиз деб топилсин.
4 Жамият Директорининг 2019 йил якунлари бўйича хисоботи қониқарсиз деб топилсин.
5 2019 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин.
6 2019 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботи  тасдиқлансин.
7 Жамиятда 2019 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботи тасдиклансин.
8 Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави  тасдиқлансин.
9 «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида» ги ва «Кузатув кенгаши тўғрисида» ги Низомлари тасдиқлансин.
10 Жамият Ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
11 Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган 2015 йил учун 5137626 сўм ва 2016 йил учун 2443151 сўм дивидендлардан бўлган қарздорликларни жамият ихтиёрида қолдириш тасдиқлансин.
12 2019 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботлари, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботи тасдиқлансин.
13 2019 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти тасдиқлансин.

    

2019 йил якунлари бўйича соф фойда       279117,0 сум

 

Дивидендлар тўлови учун 100 %                 279117,0 сум

14 2020 йилда Ташқи аудитор хизмати юзасидан  МЧЖ шаклидаги “Audit-Hisob markazi” аудиторлик ташкилотининг тижорат таклифини тасдиқлаш ва унга тўланадиган энг кўп хақ миқдорини 10 млн.сўм қилиб белгилаш масаласи тасдиқланмасин ва белгиланган тартибда Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида қайта кўриб чиқиш белгилаб қўйилсин.
15 Жамият тасарруфидаги “Сув қудуқларини бурғулаш бўйича сервис хизмати”, “Қудуқларини мустахкамлаш бўйича сервис хизмати” ва “Бурғулаш ва цемент қоришмалари бўйича сервис хизмати”ни Косон шаҳри ҳудудидаги Ишлаб чиқаришни таъминлаш базасига кўчириб келишни тасдиқлаш масаласи тасдиқланмасин ва ўрнатилган тартибда ваколат доирасида Кузатув кенгаши йиғилишида кўриб чиқилиши белгилаб қўйилсин.
16 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 26.04.2019 йилдаги 356-сонли қарорининг 2-банди биринчи хатбошисига асосан жамият Директори лавозимига номзодлар танлов асосида тайинланиб, ўрнатилган тартибда Вазирлар Маҳкамаси билан келишгунга қадар жамият Директори Ф.Р.Шамсиддинов билан тузилган шартнома вақтинча узайтириб турилсин.

Жамият Кузатув кенгашига Ф.Р.Шамсиддинов билан жамият директори вазифасини вақтинча бажарувчиси юзасидан меҳнат шартномаси имзолаш юклатилсин.

Жамият Кузатув кенгашига пандемия туфайли эълон қилинган карантин муддати тугагандан кейин ўрнатилган тартибда жамият Директорлиги номзодига танлов эълон қилиш топширилсин.

17 Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига

 

Исломов Одил Очилович                          -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бош мутахассиси

Шадманкулов Шерзод Аблақулович       -Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи

Зоитов Дилшод Қараматович                   -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари

Хомидов  Жасур Шухратиллаевич          -Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи  ўринбосари

Мажидов Бахтиёр Ўринович                   -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бош мутахассиси

номзодлари тасдиқлансин.

18 Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари

 

Ёкубов Ахрор Абдухоликович           -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бош мутахассиси

Тугизбаев Аъзам Абдурайимович     -Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси

Хидиров Бобир Тимирович                -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бош мутахассиси

номзодлари тасдиқлансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар
сони Тури

 

1 Исломов Одил Очилович -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бош мутахассиси 0 2067900
2 Шадманкулов Шерзод Аблақулович

 

-Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи 0 2053900
3 Зоитов Дилшод Қараматович -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бошлиғи ўринбосари 0 2053100
4 Хомидов  Жасур Шухратиллаевич -Монополияга қарши курашиш қўмитаси бошқарма бошлиғи  ўринбосари 0 2054000
5 Мажидов Бахтиёр Ўринович -Давлат активларини бошқариш агентлиги Қашқадарё вилоят худудий бошқармаси бош мутахассиси 0 2052000
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар матни билан танишиш учун бу ерга босинг

 

 

 

                           Директор:‎

 

Ф.Р.Шамсиддинов‎‎‎
‎                                        Бош хисобчиси:‎

 

‎Н.Р.Саитов‎‎
 

Корпоратив бошқарув бўйича менежер:

 

С.С.Бобониёзов