Эълон: Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши

Э Ъ Л О Н  !

 «Neft va gaz quduqlarini sinash» Акциядорлик Жамияти акциядорлари диққатига !

«Neft va gaz quduqlarini sinash» АЖ акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши 2019 йил 14 июн куни соат 14-00 да Косон шахри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.

Жамият акциядорларининг реестри 2019 йил 22 май  ва 10 июн холатларида шакллантирилган.

 

К У Н  Т А Р Т И Б И :

 

1. Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича  хисоботини ва 2018 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.
4. Жамият Директорининг 2018 йил якунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш.
5. 2018 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.
6. 2018 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботини  тасдиқлаш.
7. Жамиятда 2018 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботини тасдиқлаш.
8. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини  тасдиқлаш.
9. Жамият Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
10. 2018 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботини тасдиқлаш.
11. 2018 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар хажмини тасдиқлаш.
12. Жамият Директори билан тузилган мехнат шартномасини бир йилга узайтиришни тасдиқлаш.
13. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
14. Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

 

            Манзил :    Косон шахри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй.

Тел.факс    (0371) 592 25 19            Эл.почта:   ngqs@mail.ru

 

                                                                                                                                 Кузатув Кенгаши