06 Муҳим факт: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

06 Муҳим факт: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

 

Э М И Т Е Н Т Н И Н Г   Н О М И

 

Тўлиқ: «Neft va gaz quduqlarini sinash» акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: «NGQS» АЖ
Биржа тикерининг номи:*
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй
Почта манзили: 180800, Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй
Электрон почта манзили: ngqs@mail.ru
Расмий веб-сайти: ngqs.uz
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 14.06.2019 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 14.06.2019 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Жамият маъмурий биноси
Умумий йиғилиш кворуми: 74,41 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1 Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш. 100 2056700 0 0 0 0
2 Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. 100 2056700 0 0 0 0
3 Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича  хисоботини ва 2018 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш. 100  

2056700

0 0 0 0
4 Жамият Директорининг 2018 йил якунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш. 100 2056700 0 0 0 0
5 2018 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. 100 2056700 0 0 0 0
6 2018 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботини  тасдиқлаш. 100 2056700 0 0 0 0
7 Жамиятда 2018 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботини тасдиқлаш. 100  

2056700

0 0 0 0
8 Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини  тасдиқлаш. 99,5 2046800 0 0 0,5 9900
9 Жамият Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. 99,5 2046800 0 0 0,5 9900
10 2018 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботини тасдиқлаш. 100  

2056700

0 0 0 0
11 2018 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар хажмини тасдиқлаш. 100 2056700 0 0 0 0
12 Жамият Директори билан тузилган мехнат шартномасини бир йилга узайтиришни тасдиқлаш. 100 2056700 0 0 0 0
14 Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.            
  Шодмонов Ихтиёр Тогаевич

–  «Узбурғунефтгаз» АЖ  Етакчи мутахассис

99,9  

2054800

0 0 0,1 1900
  Тошмахмадов Акмал Каримович

–  «Узбурғунефтгаз» АЖ Етакчи иқтисодчи

99,9  

2054800

0 0 0,1 1900
  Назаров Эламон Гаппарович

–  «Геобурнефтгазсервис» МЧЖ Мулкий муносабатлар буйича

менежери

99,8  

2051600

0 0 0,2 5100
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1 Саноқ комиссиясининг шахсий таркибига жамият иқтисодчи  Ғ.Санаев, хисобчиси Ў.Болтаев ва хисобчи И.Нормуродовлар  тасдиқлансин.
2 Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини, кун тартибидаги 1-2-11-12-13- ва 14- масалалар бўйича 3-5 дақиқадан, хамда 3-4-5-6-7-8-9 ва 10 масалалар бўйича 10-15 дақиқадан ва кун тартибидаги масалалар юзасидан савол-жавоблар учун 10-15 дақиқа қилиб белгилаш тасдиқлансин.
3 Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича  хисоботи ва 2018 йилда қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.
4 Жамият Директорининг 2018 йил якунлари бўйича хисоботи тасдиқлансин.
5 2018 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин.
6 2018 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботи  тасдиқлансин.
7 Жамиятда 2018 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботи тасдиклансин.
8 Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин.
9 Жамият Ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
10 2018 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботлари, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботи тасдиқлансин.
11 2018 йил якунлари бўйича олган соф фойда тақсимоти ва дивидендлар хажми тасдиқлансин.

    

 2018 йил якунлари бўйича соф фойда

Дивидендлар тўлови учун

 

Махсус фондлар учун.

Шу жумладан: Тақсимланмаган фойда таркибида қолдирилган маблағ 80 %

–          Захира фонди  10 %

–     Уй жой фонди 10 %

 

 

1909737,0

55278,0

 

1854459,0

1483567,2

185445,9

185445,9

 

 

 

12 Жамият Директори Ф.Р.Шамсиддинов билан тузилган мехнат шартномасини бир йилга узайтириш тасдиқлансин.
13 Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига

 

Сафаров Завқи Холмуродович                        – «Узбурғунефтгаз» АЖ Инвестицон лойихалаштириш ва геология қидирув ишларини

                                                                              мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи.

Мўминов Фаёз Абдуқодирович                      – «Узбурғунефтгаз» АЖ Геология қидирув ишлари бўлими бош мутахассиси.

Маматов Сухроб Фармонович                     – «Узбурғунефтгаз» АЖ Шартномалар билан ишлаб бшлими бош мутахассиси.

Бозоров Голиб Абдурахмонович                   – «Узбурғунефтгаз» АЖ Мехнатни ташкил қилиш ва иш хақи тўлаш бўйича бош мутахассис.

Рахматуллаев Маннон Зафарович              – «Узбурғунефтгаз» АЖ Қимматли қоғозлар бўйича бош мутахассиси номзодлари тасдиқлансин.

14 Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари

 

Шодмонов Ихтиёр Тогаевич            –  «Узбурғунефтгаз» АЖ  Етакчи мутахассис 

Тошмахмадов Акмал Каримович      –  «Узбурғунефтгаз» АЖ Етакчи иқтисодчи

Назаров Эламон Гаппарович             –  «Геобурнефтгазсервис» МЧЖ Мулкий муносабатлар буйича менежери  номзодлари тасдиқлансин.

 

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар
сони Тури

 

1 Сафаров Завки Холмуродович «Узбурғунефтгаз» АЖ 0 2083800
2 Мўминов Фаёз Абдуқодирович «Узбурғунефтгаз» АЖ 0 2048800
3 Маматов Сухроб Фармонович «Узбурғунефтгаз» АЖ 0 2046800

 

4 Бозоров Голиб Абдурахмонович «Узбурғунефтгаз» АЖ 0 2052800
5 Рахматуллаев Маннон Зафарович «Узбурғунефтгаз» АЖ 0 2051300
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар матни билан танишиш учун бу ерга босинг

 

 

 

                           Директор:‎ Ф.Р.Шамсиддинов‎‎‎
‎                                        Бош хисобчиси:‎ ‎Н.Р.Саитов‎‎
 

Корпоратив бошқарув бўйича менежер:

 

С.С.Бобониёзов

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахс:‎

‎‎О.Толипов