Эълон

Э Ъ Л О Н !
«Neft va gaz quduqlarini sinash» Акциядорлик Жамияти акциядорлари диққатига !
«Neft va gaz quduqlarini sinash» АЖ нинг 2021 йил якунлари бўйича акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши 2022 йил 30 июн куни соат 15-00 да Косон шахри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй жамият маъмурий биносида бўлиб ўтади.
Жамият акциядорлар реестри 2022 йил 6 июн ва 24 июн холатида шакллантирилган.
К У Н Т А Р Т И Б И :
1. Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
3. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича хисоботини ва 2021 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.
4. Жамият Директорининг 2021 йил якунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш.
5. 2021 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.
6. 2021 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботини тасдиқлаш.
7. 2021 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботини тасдиқлаш.
8. Жамиятда 2020 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботини тасдиқлаш.
9. 2021 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар хажмини ва тўлаш тартибини тасдиқлаш.
10. Жамият директори билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга узайтиришни тасдиқлаш.
11. “Нефт ва газ қудуқларини синаш ” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш.
12. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.
13. «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида» ги,
«Кузатув Кенгаши тўғрисида» ги,
«Яккабошчилик асосидаги Ижро этувчи органи (Директор) тўғрисида» ги,
«Тафтиш комиссияси тўғрисида» ги,
«Ички аудит хизмати тўғрисида» ги Низомларни тасдиклаш.

Манзил : Косон шахри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй.
Тел.факс (75) 592 25 19 Эл.почта: ngqs.uz@mail.ru

Кузатув кенгаши